Logo One Mind & Body Antwerp
AYURVEDISCH CONSULT

AYURVEDA: EEN LEVEN LANG GELUKKIG & GEZOND

Ayurveda betekent de wetenschap van het lange leven, en is zowel een levenswijze

als een veelomvattend gezondheidssysteem en geneeskunde* voor fysiek en geestelijk welzijn. 


In de Ayurveda gaat men uit van heelheid.


Niet enkel de afwezigheid van ziekte is van belang,

maar evenzeer het persoonlijk welbevinden.

Voluit leven, vanuit wie je bent.

AYURVERDISCH TRAJECT

Ons doel is om jou in staat te stellen vanuit je eigen kracht in volle gezondheid,

vanuit jouw natuurlijke staat in het leven te staan: ‘Svastha’.
Wij richten ons voornamelijk op educatie en adviezen rondom voeding, leefstijl en yoga, eventueel met ondersteuning van kruiden.

Door een gericht voeding- en/of leefstijl advies kun je zelf een heleboel kleine dingen doen

die de balans in je systeem bevorderen of terugbrengen.

In het voedings- en leefstijl advies zullen we ook kijken of er kruiden zijn die je kunnen ondersteunen,

welke yoga en meditatie oefeningen behulpzaam zijn.

Het doel is om jou in staat te stellen vanuit je eigen kracht voluit in het leven te staan, zowel fysiek, als mentaal.

Dichtbij de essentie, dicht bij jou.

REDEN VOOR EEN CONSULTVoor een Ayurvedisch consult kunnen verschillende redenen zijn. Misschien ben je op zoek naar meer balans,

heb je interesse voor Ayurveda,

of heb je behoefte aan een persoonlijk voedings- en leefstijladvies.


Een deel van Ayurveda richt zich op preventie van ziekte en het vinden van een optimale balans in het leven,

zowel fysiek als mentaal.


Tegelijkertijd biedt Ayurveda uitkomst

op het moment dat

er extra ondersteuning nodig is.


Bij specifieke klachten kun je o.a. denken aan stressgerelateerde klachten, vermoeidheid, spijsverteringsklachten

(zoals bijv. constipatie, opgeblazen gevoel, maagzuur, zwakke vertering of gevoeligheden), slaapproblematiek, of een verzwakte weerstand. WAT HOUDT HET EERSTE CONSULT IN?

 

Tijdens het eerste consult kijken we naar je persoonlijke constitutie,

leef- en eetgewoonten, wensen

en eventuele klachten of zorgen.


Er worden uitgebreid vragen gesteld

over je gezondheid en je dagelijkse gewoontes en we maken o.a. gebruik

van polsdiagnose en tonganalyse.


Op basis hiervan wordt een advies samen afgestemd op jouw persoonlijke situatie en wensen. Naast voeding en leefstijl kijken we of meditatie, yoga en ademhalingsoefeningen geadviseerd kunnen worden en eventueel welke kruiden geschikt kunnen zijn.

Ons doel is om je te laten ervaren dat

jij in staat bent om zelf een balans in het leven te ervaren, zowel op fysiek,

mentaal als spiritueel niveau.

 


VERVOLG CONSULTWat was de reactie van je lichaam op de behandeling of verandering in voeding?We kijken naar de reactie van jouw lichaam en aan de hand

daarvan wordt bepaald welke

vervolgstappen nodig zijn. 


Ieder mens reageert anders en in de Ayurveda wordt elke behandeling op het individu en diens situatie afgestemd om zodoende de juiste balans in je systeem te (her)vinden.


We werken stap voor stap naar die balans toe, door jou te ondersteunen

met Ayurveda, Yoga of desgewenst coaching gesprekken, zodat je zélf

(weer) voluit in het leven kunt staan.

HARMONIE TUSSEN LICHAAM, GEEST EN ENERGIEBALANS

In de Ayurveda kijken we niet naar gemiddelden, maar naar de persoon zelf.

Gezondheid en welzijn worden benaderd vanuit de persoonlijke constitutie van het individu, om daarbij

een geschikte werkwijze in te zetten die streeft naar harmonie tussen lichaam, geest en energiebalans.


Ons doel is om jou in staat te stellen vanuit je eigen kracht in volle gezondheid,

vanuit jouw natuurlijke staat in het leven te staan: ‘Svastha’. Wij richten ons voornamelijk op educatie en adviezen rondom leefstijl, voeding en yoga, eventueel met ondersteuning van behandeling en kruiden. 

Ayurveda sluit aan bij actuele ontwikkelingen en biedt naast oplossingen ook veel handvatten

en inspiratie voor een zinvol en leuk leven.

de drie Doshas: Vata, Pitta en Kapha

de drie biologische managers

Ayurveda heeft een functionele naam gegeven

aan de processen die te maken hebben met beweging/transport, omzetting/stofwisseling en structuur/stabiliteit. De processen die beweging organiseren worden gecategoriseerd als ‘Vata’.

Vata kun je zien als een biologische manager

die alle processen aanstuurt die te maken hebben

met beweging. Het transport in je lichaam wordt

gezien als een Vata proces. Pitta stuurt alles aan

wat te maken heeft met het omzetten van dingen, transformatie of stofwisseling. En Kapha stabiliseert

en zorgt dat er structuur kan ontstaan.


In ieder mens en in de gehele natuur zijn deze processen aanwezig, in allerlei vormen, op micro en macro niveau. Wanneer deze processen in evenwicht zijn bij jou als mens kunnen lichaamsfuncties ongehinderd verlopen en is er gezondheid.

Bij disbalans, doordat een Dosha teveel of te weinig invloed uitoefent, kan een proces niet zijn normale verloop hebben, maar bijvoorbeeld te snel of te langzaam verlopen. Wanneer een proces uit balans raakt kan er ziekte ontstaan.


De verdeling van Vata, Pitta en Kapha is niet bij iedereen precies hetzelfde. Hoewel we allemaal dezelfde lichaamsprocessen hebben waarbij alle drie de Doshas een rol spelen, kan de individuele verdeling karakteristieke verschillen bepalen in onze fysieke structuur, spijsvertering, onze gewoonten en voorkeuren en zwakkere of sterke punten die we als mens hebben.

In volle gezondheid in het leven staan. 

Zowel fysiek als mentaal.

 
 
 
Tips & Tricks, Receptjes, Events,... - yes please!
 
 

LET'S MEET